Język angielski jest obecnie jednym z najpopularniejszych języków na świecie. Znajomość języka angielskiego jest jedną z podstawowych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym świecie. Naszym celem jest zatem dobrze przygotować młodzież do życia w świecie, w którym język angielski jest tak powszechnie używany.
W Gimnazjum Nr 2 dbamy o to, żeby najlepsze dla nauki języka lata były wykorzystane w optymalny sposób.

Nauczyciele uczący języka angielskiego W Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Tarnowie to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych. W swoja prace wkładają wiele starań i zaangażowania, by nie tylko zachęcić uczniów do nauki języka angielskiego ale również maksymalnie ją ułatwić. Prowadzone przez nich lekcje mają charakter aktywizujący i inspirujący do pracy nad językiem. Działania nauczycieli ukierunkowane są przede wszystkim na:

• wykształcenie kompetencji językowych i komunikacyjnych umożliwiających porozumiewanie się w języku obcym
• przygotowanie uczniów do wykorzystywania języka w rzeczywistych sytuacjach życiowych.
• przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego poprzez systematyczne ćwiczenia doskonalące umiejętności językowe.

W naszym Gimnazjum uczniowie mogą rozwijać swoje językowe pasje nie tylko na lekcjach ale również w czasie różnorodnych zajęciach dodatkowych. Corocznie nasi uczniowie biorą udział odnosząc znaczące sukcesy w:

• Małopolskim Konkursie Języka Angielskiego,
• Konkursie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów organizowanego przez I LO w Tarnowie,
• Konkursie języka angielskiego dla gimnazjalistów organizowanym przez III LO pt. „Improve Your English”,

oraz w wielu innych konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

 

Przyjazna atmosfera, pozytywne spojrzenie na uczniów, motywowanie ich do rzetelnej i efektywnej pracy nad językiem to cele naszej pracy z młodzieżą, które zapewniają uczniom przyjemną i skuteczną naukę języka angielskiego.