Motto szkoły:

Autorem roty ślubowania jest Małgorzata Wrześniowska
 

GODNOŚĆ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
TRADYCJA
PRAWORZĄDNOŚĆ

 

Godność
Pamiętam, że być wolnym znaczy również szanować wolność innych. Dlatego nigdy słowem ani czynem niczyjej wolności i odrębności ograniczać nie będę.
Ślubuję!

Odpowiedzialność
Od jakości i wartości mojej nauki zależy nie tylko moje dobro i szczęście, dlatego dbać będę o to, by systematycznie poszerzać swoją wiedzę i wykorzystywać ją z pożytkiem.
Ślubuję!

Tradycja
Zapominanie o przeszłości i dokonaniach minionych pokoleń to pozbawianie się cząstki siebie, dlatego szanować i starać się będę zawsze o niej pamiętać.
Ślubuję!

Praworządność
Chcę, by szanowano moje prawa, dlatego ja szanować będę prawa innych i należycie wypełniać przyjęte obowiązki.
Ślubuję!